TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Aşağa gitmek

Yukarı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:33 pm

1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşlı” kelimesi farklı görevde kullanılmıştır.

A)Yaşlı çınarlar gibi gürül gürül devrildi
B)Şuradaki yaşlı adam bana yol gösterdi
C)Bir yaşlı,otobüsü durdurmak için el kaldırdı
D)Yaşlı ağaçları bile kesmek yasak
E)Şu kafeste bir yaşlı gönül taşıyorum artık

2 . “Yarın” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır.

A)Bugünkü işi bitirdik;yarın ne yapacağız
B)Yarın,sizlere güzellikler getirecektir
C)Yarın gün doğmayabilir bir daha
D)Kar yağışı devam ederse,yarın okullar tatil olabilir
E)Reklamı yapılan gazete,yarın yayına başlayacakmış

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat,bir isim tamlamasını nitelemektedir?

A)Sarı çiçekler üzerine mor kelebekler konmuş.
B)Ufkun gerdanında rengarenk bir çelenk
C)Beyaz kır çiçekleriyle gelin mezarıma
D)Çocuğun kırmızı kalemi kaybolmuş.
E)Fakir adamın sözüne güvenmediler.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?

A)Sen bu cezayı haketmiştin.
B)Susuzlukdan dudakları çatlamış.
C)Dört yanlış,bir doğruyu götürür.
D)Dünki sınavım hiç iyi gitmedi.
E)Kömür satışları birdenbire hızlandı.

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesidir?

A)Kaçan balık büyük olur.
B)Ağlaşan yavruların derdi beni düşündürüyor.
C)Köyü basan çete yakayı ele verdi
D)Kanayan yaraya merhem sürülmez.
E)Ağladığın günleri sonra arayacaksın.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çatı yönünden farklıdır?

A)Her koyun kendi bacağından mı asılır?
B)Yıl sonunda harcamalar kısılır.
C)Davullar vurulur,kurbanlar kesilir.
D)Köyün efeleri baş köşeye kasılır.
E)Bu listeler her duvara asılmaz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre farklıdır?

A)Önümüzdeki yıl otuz beşime basıyorum
B)Bir arpa boyu bile yol alamadım
C)Alnımdaki bu yazıyı kendim yazmadım
D)Ben ufukta kaybolan bir yıldızım.
E)Endişelerim devleşirken rüyalarım küçüldü.

8” Zavallı kadının tek isteği oğlunun okuması idi.Bunun için nesi var nesi yoksa elinden çıkarmıştı.”

Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Ne yapıp yapıp bu işi sonuçlandıracaktı
B)Bu uğurda servetini harcamaya kararlıydı.
C)Paranın bir kısmını ne olur ne olmaz diye sonraya bırakmıştı.
D)Her şeye rağmen bu güçlükleri aşacaksınız.
E)Nasıl olsa onunla bir daha karşılaşırız.

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “başkasından yardım beklemenin boşuna olduğu “ anlamı vardır?

A)At binenin,kılıç kuşananın.
B)El,elin aynasıdır.
C)El ele vermeyince taş yerinden kalkmaz.
D)Suyun ağır akanından,insanın yere bakanından.
E)Elden gelen öğün olmaz.

10.Aşağıdakilerden hangisinde öğeler ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A)İnsan/Alemde/hayal ettiği müddetçe/yaşar
B)Durdum/hazin hazin/acıdım/kendi halime
C)Size/maçın ne gün olduğuna/dair bir şey/söylemediler mi?
D)Çıktığın yolda/bugün/yapayalnızsın
E)Yürü/hür maviliğin bittiği ufka kadar

11.Özne-Yüklem ilişkisi yönünden diğer dördünden ayrılan cümle hangisidir?

A) Uzun pazarlıktan sonra fiyat konusunda anlaştı.
B) Bahçeye diktiği fidanlar yetişti.
C)Yanına biri daha oturunca iyice sıkıştı.
D) Sessizce kalabalığın içine karıştılar.
E) Ufaklık geçen yıla göre oldukça gelişti.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisi “bakmak” kelimesi “önem vermek,üzerinde durmak” anlamında kullanılmıştır.

A)Sen,vaktini iyi değerlendirmeye bak.
B)Bu işin bitmesi biraz paraya bakıyor.
C)Yıllarca baktık,sonu ne oldu?
D)Bizi dinle,sen,onun söylediğine bakma.
E)Şu hesaba bir de sen bak.

13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A)İnanmak ruhun en tabii ihtiyacıdır.
B)İnsanlar dostça yaşamayı bir gün belki ğrenirler.
C)Bütün canlılar baharın gelişini bekliyordu.
D)Nedense boş zamanlarında uyumayı tercih eder.
E)Dalgıç,geminin içine girmeyi çok istiyordu.

14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayan durumundaki şahıs zamirinin kaldırılması anlam belirsizliğine yol açar?

A) Bütün sınıf onun derdiyle ilgilenmişti.
B) Hepimiz senin hakkını korumak zorundayız.
C) Bu hafta sizin kitaplarınızı almayı unutmuşlar.
D) Onun bütün eşyası birkaç parça bir şeydir.
E) Yarın,konuşma yapması için senin babanı çağıracaklar.

15. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?

A)Onun da bu kasabalı olduğunu öğrenmiş.
B)Adam uykulu gözlerle dışarı çıktı.
C)Meraklı bakışlarla babasını seyrediyordu.
D) Kapalı yerlerde sigara içmek yasaklanmış.
E) Parka ,güneşli bir gün olursa gideriz.

16.Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” akımı içinde yer almaz.

A)Cemal Süreyya B)İlhan Berk C) Turgut Uyar
D)Edip Cansever E) Orhan Veli Kanık

Ey sevgi dalında ilk kanayan tomurcuk
Kanımın akışını yenileştiren damar
Gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar
İçime yeni bir fecir gibi dalan çocuk

17.Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ses düşmesi B) Ulama C) Ünsüz benzeşmesi D) Ünsüz değişimi
E) Kaynaştırma

18 Aşağıdakilerden hangisinde zamirden türemiş bir zarf (belirteç) vardır?

A)Hep sizi anlattım onlara
B) Gün batarken İstanbul’a vardık
C)O sensiz kesinlikle yaşayamaz.
D)Heyecansız bir hayata orada alıştım.
E)Siz aramayınca o, sizi aramak zorunda kaldı.

19. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımının eğilimleriyle bağdaşmaz?

A)Sanatlı söyleyiş yerine yalın dil ve anlatım
B)Biçim sıkıntısından (redif, kafiye) uzak olmak
C)Nazım birimi dörtlük, ölçü hece olmalıdır.
D)Halk ağzı şiir diline girmeli
E)Sıradan insanı ve yaşamı konu etmek

20.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın özellikleri arasında yer almaz?

A)Ülke sorunlarıyla ilgilenilmemiştir.
B)Dilde sadeleşme anlayışı egemendir.
C)Ulusal konulara yer verilmiştir.
D) Hikaye ve romanlarda Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir.
E)Toplumsal sorunlar gerçekçi yaklaşımlarla işlenmiştir.

21.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)F. Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları
B)N. Fazıl Kısakürek- Kaldırımlar
C)R. Nuri Güntekin- Yeşil Gece
D)C. Sıtkı Tarancı- Memleket İsterim
E) Attila İlhan-Modern Bir Karı Koca

22. 1940 yılında O. Veli Kanık, M. Cevdet Anday ve O. Rıfat Horozcu tarafından oluşturulmuştur. Şiirde her türlü kurala karşı çıkmışlar, kuralsızlığı kural edinmişlerdir. Süslü, sanatlı diler karşı çıkıp sade bir dil kullanmışlardır.

Yukarıda söz edilen akım hangisidir?

A)Garip Akımı
B)Beş Hececiler
C)İkinci Yeni
D)Yedi Meşaleciler
E)Servet-i Fünun

23.Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Sanat
B)Yeşil Gece
C)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
D)İstanbul’u Dinliyorum
E)Memleket İsterim

24.Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A)Dilde sadeleşme benimsenmiştir.
B)Tiyatro eserlerinde milli konular işlenmiştir.
C)Bu dönemde dergi ve gazete çıkarılmamıştır.
D)Romanlarda Kurtuluş Savaşı yılları sık sık konu edilmiştir.
E)Toplum problemleri gözleme dayanan gerçeklikle dile getirilmiştir.


25).Bu roman psikolojik çözümleme romanıdır. Eser basit bir olay üzerine kuruludur. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Roman kahramanı bacağından sakat olan on beş yaşında bir çocuktur.

Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?

A) Huzur B) Devlet Ana C) 9. Hariciye Koğuşu D)Yeşil Gece E) Nalınlar

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini

26.Yukarıdaki dörtlükte şair “sen” diye kime sesleniyor?

A) Köylüye B) Aydınlara C) Devlet adamlarına D)Sevgiliye E) Azınlıklara

27.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?

A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi
Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
B)Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C)Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
D)Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
Sular kararınca paslanan dağlar
E)Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişmem

Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına

28.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Lirik B) Dramatik C) Didaktik D) Epik E) Pastoral

29. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?

A)Faruk Nafiz Çamlıbel
B)Yusuf Ziya Ortaç
C)Halit Fahri Ozansoy
D)Ziya Osman Saba
E)Enis Behiç Koryürek

30) Aşağıdakilerden hangisi “Faruk Nafiz Çamlıbel’in eserlerinden değildir?

A)Dinle Neyden B)Çoban Çeşmesi C)Gönülden Gönüle D)Han Duvarları
E)Kaldırımlar

31 Aşağıdakilerden eserlerden hangisinin türü farklıdır?

A) Nerdesin B) Ben Sana Mecburum C) Kurtlar Sofrası D) Kaldırımlar
E) Anlatamıyorum

32.Aşağıdaki şairlerimizden hangisi diğerlerinden farklı olarak roman yazmamıştır?

A)Necip Fazıl Kısakürek B) Attila İlhan C) Orhan Veli Kanık D) Rıfat Ilgaz
E) Orhan Kemal

************************************************


En son tarafından Ptsi Kas. 19, 2007 8:42 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı Geri: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:33 pm

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim - fiille kurulmuş bir yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevindedir?

Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum.
Onun şiir okuyuşundan sen de hoşlanırsın.
Güzel şiir okumak bir yetenek işidir.
Şiir okumaktan hoşlanmayanlar da olabilir.
Şiir okumanın da bazı kuralları vardır.


2. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir”

Yukarıdaki cümlenin öznesiyle aynı özelliği gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Tok ağırlaması güçtür.
Borçlu ölmez benzi sararır.
Mızrak çuvala sığmaz.
Eken biçer, konan göçer.
Sen kazan da düşmana kalsın.
.

3- “Al elmaya taş atan çok olur.” Cümlesi,

yan cümleciğin görevi yönünden, aşağıdaki

cümlelerin hangisiyle özdeştir ?

Aman diyene kılıç çekilmez.
Damlaya damlaya göl olur.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ağlaya ağlaya / gözlerimdeki / yaşlar /kurudu.

B) İçeriye süzülen isli ve sönük ışık / rüzgarınetkisine aldırmadan / odayı / aydınlatıyordu.

C) Çocuklar ve gençler / sokakta / top / oynuyorlar.

D) Çok fazla yağan kardan / hayvanlar / aç kaldı.

E) Seni,sensiz yaşamak / en kötü kaderdi.


5 . Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya

Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.

Yukarıdaki dizelerin öğe sıralanması hangisinde doğru verilmiştir?

A)Özne – yüklem –belirtili nesne –zarf tümleci.
B)Zarf tümleci – yüklem – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
C)Zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem – özne.
D)Zarf tümleci – yüklem – özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
E)Yüklem – dolaylı tümleç – özne – zarf tümleci.

6 . Aşağıdakilerden hangisi özne -yüklem ilişkisi bakımından farklıdır.?

A)Konserde büyük izdiham olduğu görüldü.
B)Kurduğumuz ‘Hayvanları Koruma Derneğine ‘ Ahmet Bey de katıldı .
C)Atölyeler bir gece yarısı yakıldı.
D)Konuk bakana çok soru soruldu .
E)Gizlediği sırlar günün birinde duyuldu

7- .Roman yazarı , eserini oluştururken toplumsal yapıyı çeşitli açılardan inceler.

Cümlede kaç söz öbeği vardır?

1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


8. Aşağıdaki dizelerde geçen ad tamlamalarının hangisinde tamlananı niteleyen bir sıfat kullanılmıştır?

A)Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız.
B)Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine
C)Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna.
D)Bütün bunlar sendedir ve girift bilmeceler.
E)Sakarya, saf çocuğu mahsun Anadolu’nun.


9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç İlişkisi vardır?

A)Çocuklarını da alıp İzmir’e gitti.
B)Ona iyilik etsen de kıymetini bilmez.
C)Deniz kıyısından güneşi izlemek keyifliydi.
D)Konuyu öğrense de zayıf almasa.
E)Sizden çekinmiş de yanınıza gelememiş.


10-Aşağıdakilerin hangisinde,altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?

Ne diye sizi gözleyecekmişiz?
Yolcu yolunda gerek.
Seçmen sayısı günden güne artıyor.
Sorulara bakmaya zamanım olmadı.
Yaralının kolundaki kanamayı durduramadılar.


11. Kalabalık bir dinleyici topluluğuna , bir fikri,bir duygu açıklamak, bilgi vermek için söylenen sözlere söylev denir.

Yukarıdaki cümlede kaç türemiş sözcük vardır?

A) 6 B)7 C)8 D)9 E)10

12 . Aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır ?

A ) Garipçiler şiirde şekil unsurlarına karşı çıkmışlardır .
B ) Peyami Safa edebiyatımızda psikolojik tahlillerin ağır bastığı romanlarıyla
tanınmıştır.
C ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirde sürekli yenilikten yanadır.
D ) Memduh Şevket Esendal edebiyatımızda olay anlatan öyküleri ile ün kazanmıştır.
E ) “Yaban” romanında halkla aydın arasındaki kopukluk anlatılır.

13. .Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa.

dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır ?

A) Seci B) Mecaz-ı Mürsel C) Teşbih D) Hüsn-i Ta’lil E) Tevriye


14-Eserlerinde ölüm korkusu ,yaşama sevinci ve gençliğini yeniden yaşama isteğini sıkça işler Şiirlerinin bir kısmını “Ömrümde Sükut ,Düşten Güzel “ adlı kitaplarda toplamıştır

Bu sanatçımız kimdir?

A ) Ahmet Hamdi Tanpınar. B ) Cahit Sıtkı Tarancı. C ) Behçet Necatigil.

D ) Necip Fazıl Kısakürek. E ) Ziya Osman Saba


15-Cumhuriyet Döneminde şiirde toplumsal gerçekleri ve halk dilini kullanmayı amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir

A ) Memleketçilik. B ) İkinci Yeni. C ) Hisarcılar. D ) Maviciler.E ) Garip.

16 Yedi Meşalecilerin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özgün ses özelliğiyle şiir yazma
B)Anlatımda düş gücünü kurma
C)Canlılık, içtenlik ve daima yenilik
D)His, sezgi ve düşünce bileşimini sağlama
E)Ulusal kaynaklardan yaralanma


17 .Aşağıdaki yazar – eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

A ) Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları. .B ) Peyami Safa – Sözde Kızlar

C ) M. Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları D ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu Çalı Kuşu

E ) Orhan Veli –Vazgeçemediğim


18. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)Yazlığa bu ağustosda gideceğiz
B)Koşullara göre değişgenlik gösteriyor.
C) Karşımda ilerigeri konuştu durdu
D) Benimle hiç de çekingen konuşmuyordu.
E) Ne üstte kaldı ne başda, diyordu.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?

A)İster ki herkes onun kadar mutlu olsun.
B)Çocukluğunda böyle oyunlar oynamış mıydı?
C)Yaşanan olumsuzlukların suçu yanlızca gençlerde değildir.
D)Kitaptaki öyküler insanın. Yaşama bakışını değiştiriyor.
E)Konuları derinlemesine işlememiş mi?

20 . Şiirde başlıca iki büyük unsur vardır (1)Duygu (2) fikir(3)

Bu cümlede rakamlarla belirlenen yerlere hangi noktalama işaretinin konulması uygundur?

A) (:) (;) (...) B) (:) (,) (.) C) (...) (;) (.)

D) (!) (;) (...) E) (;) (;) (.)


21-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti gereksizdir?

A ) Yüzüme dalgın dalgın bakarak,“Seni mi gönderdiler? “dedi

B ) Kemal Tahir, “Devlet Ana”da Osmanlı’nın kuruluşunu anlatıyor.

C ) “-miş” eki duyulan geçmiş zaman ekidir.

D ) Her sabah “beni beklemesini “ söylerim .

E )Yeni doğmuş danaya “buzağı” denir


22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sıcak bir yaz akşamı yola koyuldular.

B) Bu soğuk hava yavaş yavaş iliklerimize siniyordu.

C) Ozan, 1945 yıllarında parmakla gösteriliyordu..

D) Estetik, güzeli bulmak için duygulara yol gösterir.

E )Genç , daha duyarlı oluyor23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Bu konuda binlerce insan senin gibi düşünüyor
B)Zamansız sözlere kulak tıkamayı bilemiyordu.
C)Üç yıl sonra doğduğu memlekete geri döndü.
D)İnsanlar en zayıf özelliklerini gizlemeye çalışırlar
E)Sabırlı olması için elimden gelen her şeyi yaptım.

24 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır ?

A ) Bu konudaki iftiraların tamamı uydurmadır.
B ) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.
C ) Sorunları , bütün yönleriyle ele almalıyız.
D )Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı azdır.
E ) Araştırmalar bu bilgilerin doğruluğunu kanıtladı

25 “İnsanlık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A ) İnsanlık; yardıma muhtaçlara yardım etmektir..

B ) İnsanlık; yine ciddi bir savaş gerçeği ile karşı karşıya

C ) Bir insanlık yapıp onun tüm borçlarını ödeyivermişti.

D ) Göçmenlere kucak açmak, iyi bir insanlık örneğidir.

E ) Yaptığın insanlık, eninde sonunda anlaşılacaktır.

26 .Hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A)Suç işleyenler, işledikleri suça verilecek cezayı çok merak ederler.
B)Her suçlu, yargılanma ve cezalandırılma korkusu içinde yaşar.
C)Suç işleyenler, suçsuzluklarını kanıtlamak ister.
D)Her suçlu işlediği suçun cezasını çeker
E)Suçlular,yaşamları boyunca kendilerini yargılarlar.


27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

. A) Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, gözlerime İnanamadım.
B ) Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona şöyle bir göz attım
C)Konuşmasında, dileyicilerin ilgisini çekmeyen, konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı etti.
D)İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin görüşlerini sormalı, onların fikrini almalısın.
E) Bu konu üzerinde günlerce çalıştı, sonunda işin üstesinden geldi

28. Aşağıdakilerden hangisi , nesnesi ortak sıralı cümledir?

A)Havadan sudan ipe sapa gelmez şeylerden söz etti.
B) Önce kar yağdı, sonra güneş çıktı,ama hiç ısıtmadı
C) Gazeteyi yaşlı adama verdim; o okumaya başladı
D) Romanımı bitirdim, şimdi tatile gidiyorum.
E ) Senin resimlerine herkes hayran oluyor, ben de bayıldım.

29 - Sait Faik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Hikâyelerinde genellikle sıradan insanların yaşamını anlatır.
B ) Hikâyelerinde olayları değil, olağan durumları anlatır.
C ) Romanlarında ve hikâyelerinde kültürlü insanların hayatını anlatır.
D ) Hikâyelerinde günlük hayattan kesitleri sanat endişesi gütmeden samiMİ bir şekilde anlatır.
E ) Konularını genellikle İstanbul ve çevresinden seçer.

30 - Gözlerin mavi mine
Vuruldum perçemine

Yukarıdaki dizelerde hangi tür uyak vardır?

A) Cinaslı uyak B) Tam uyak C) Zengin uyak D) Tunç uyak E) Yarım uyak
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı Geri: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:34 pm

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim - fiille kurulmuş bir yan cümlecik temel cümleciğin nesnesi görevindedir?

Öğretmenimizin şiir okuyuşunu çok beğeniyorum.
Onun şiir okuyuşundan sen de hoşlanırsın.
Güzel şiir okumak bir yetenek işidir.
Şiir okumaktan hoşlanmayanlar da olabilir.
Şiir okumanın da bazı kuralları vardır.


2. “Davulun sesi uzaktan hoş gelir”

Yukarıdaki cümlenin öznesiyle aynı özelliği gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Tok ağırlaması güçtür.
Borçlu ölmez benzi sararır.
Mızrak çuvala sığmaz.
Eken biçer, konan göçer.
Sen kazan da düşmana kalsın.
.

3- “Al elmaya taş atan çok olur.” Cümlesi,

yan cümleciğin görevi yönünden, aşağıdaki

cümlelerin hangisiyle özdeştir ?

Aman diyene kılıç çekilmez.
Damlaya damlaya göl olur.
Ağlamayan çocuğa meme vermezler.
El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
Minareyi çalan kılıfını hazırlar.

4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere
ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Ağlaya ağlaya / gözlerimdeki / yaşlar /kurudu.

B) İçeriye süzülen isli ve sönük ışık / rüzgarınetkisine aldırmadan / odayı / aydınlatıyordu.

C) Çocuklar ve gençler / sokakta / top / oynuyorlar.

D) Çok fazla yağan kardan / hayvanlar / aç kaldı.

E) Seni,sensiz yaşamak / en kötü kaderdi.


5 . Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya

Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya.

Yukarıdaki dizelerin öğe sıralanması hangisinde doğru verilmiştir?

A)Özne – yüklem –belirtili nesne –zarf tümleci.
B)Zarf tümleci – yüklem – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
C)Zarf tümleci – dolaylı tümleç – yüklem – özne.
D)Zarf tümleci – yüklem – özne – zarf tümleci – dolaylı tümleç.
E)Yüklem – dolaylı tümleç – özne – zarf tümleci.

6 . Aşağıdakilerden hangisi özne -yüklem ilişkisi bakımından farklıdır.?

A)Konserde büyük izdiham olduğu görüldü.
B)Kurduğumuz ‘Hayvanları Koruma Derneğine ‘ Ahmet Bey de katıldı .
C)Atölyeler bir gece yarısı yakıldı.
D)Konuk bakana çok soru soruldu .
E)Gizlediği sırlar günün birinde duyuldu

7- .Roman yazarı , eserini oluştururken toplumsal yapıyı çeşitli açılardan inceler.

Cümlede kaç söz öbeği vardır?

1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


8. Aşağıdaki dizelerde geçen ad tamlamalarının hangisinde tamlananı niteleyen bir sıfat kullanılmıştır?

A)Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız.
B)Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine
C)Giden şanlı akıncı ne gün döner yurduna.
D)Bütün bunlar sendedir ve girift bilmeceler.
E)Sakarya, saf çocuğu mahsun Anadolu’nun.


9-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep- sonuç İlişkisi vardır?

A)Çocuklarını da alıp İzmir’e gitti.
B)Ona iyilik etsen de kıymetini bilmez.
C)Deniz kıyısından güneşi izlemek keyifliydi.
D)Konuyu öğrense de zayıf almasa.
E)Sizden çekinmiş de yanınıza gelememiş.


10-Aşağıdakilerin hangisinde,altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?

Ne diye sizi gözleyecekmişiz?
Yolcu yolunda gerek.
Seçmen sayısı günden güne artıyor.
Sorulara bakmaya zamanım olmadı.
Yaralının kolundaki kanamayı durduramadılar.


11. Kalabalık bir dinleyici topluluğuna , bir fikri,bir duygu açıklamak, bilgi vermek için söylenen sözlere söylev denir.

Yukarıdaki cümlede kaç türemiş sözcük vardır?

A) 6 B)7 C)8 D)9 E)10

12 . Aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır ?

A ) Garipçiler şiirde şekil unsurlarına karşı çıkmışlardır .
B ) Peyami Safa edebiyatımızda psikolojik tahlillerin ağır bastığı romanlarıyla
tanınmıştır.
C ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, şiirde sürekli yenilikten yanadır.
D ) Memduh Şevket Esendal edebiyatımızda olay anlatan öyküleri ile ün kazanmıştır.
E ) “Yaban” romanında halkla aydın arasındaki kopukluk anlatılır.

13. .Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa.

dizelerde aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi vardır ?

A) Seci B) Mecaz-ı Mürsel C) Teşbih D) Hüsn-i Ta’lil E) Tevriye


14-Eserlerinde ölüm korkusu ,yaşama sevinci ve gençliğini yeniden yaşama isteğini sıkça işler Şiirlerinin bir kısmını “Ömrümde Sükut ,Düşten Güzel “ adlı kitaplarda toplamıştır

Bu sanatçımız kimdir?

A ) Ahmet Hamdi Tanpınar. B ) Cahit Sıtkı Tarancı. C ) Behçet Necatigil.

D ) Necip Fazıl Kısakürek. E ) Ziya Osman Saba


15-Cumhuriyet Döneminde şiirde toplumsal gerçekleri ve halk dilini kullanmayı amaçlayan akım aşağıdakilerden hangisidir

A ) Memleketçilik. B ) İkinci Yeni. C ) Hisarcılar. D ) Maviciler.E ) Garip.

16 Yedi Meşalecilerin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özgün ses özelliğiyle şiir yazma
B)Anlatımda düş gücünü kurma
C)Canlılık, içtenlik ve daima yenilik
D)His, sezgi ve düşünce bileşimini sağlama
E)Ulusal kaynaklardan yaralanma


17 .Aşağıdaki yazar – eser eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

A ) Faruk Nafiz Çamlıbel – Han Duvarları. .B ) Peyami Safa – Sözde Kızlar

C ) M. Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları D ) Yakup Kadri Karaosmanoğlu Çalı Kuşu

E ) Orhan Veli –Vazgeçemediğim


18. Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)Yazlığa bu ağustosda gideceğiz
B)Koşullara göre değişgenlik gösteriyor.
C) Karşımda ilerigeri konuştu durdu
D) Benimle hiç de çekingen konuşmuyordu.
E) Ne üstte kaldı ne başda, diyordu.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır ?

A)İster ki herkes onun kadar mutlu olsun.
B)Çocukluğunda böyle oyunlar oynamış mıydı?
C)Yaşanan olumsuzlukların suçu yanlızca gençlerde değildir.
D)Kitaptaki öyküler insanın. Yaşama bakışını değiştiriyor.
E)Konuları derinlemesine işlememiş mi?

20 . Şiirde başlıca iki büyük unsur vardır (1)Duygu (2) fikir(3)

Bu cümlede rakamlarla belirlenen yerlere hangi noktalama işaretinin konulması uygundur?

A) (:) (;) (...) B) (:) (,) (.) C) (...) (;) (.)

D) (!) (;) (...) E) (;) (;) (.)


21-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işareti gereksizdir?

A ) Yüzüme dalgın dalgın bakarak,“Seni mi gönderdiler? “dedi

B ) Kemal Tahir, “Devlet Ana”da Osmanlı’nın kuruluşunu anlatıyor.

C ) “-miş” eki duyulan geçmiş zaman ekidir.

D ) Her sabah “beni beklemesini “ söylerim .

E )Yeni doğmuş danaya “buzağı” denir


22-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sıcak bir yaz akşamı yola koyuldular.

B) Bu soğuk hava yavaş yavaş iliklerimize siniyordu.

C) Ozan, 1945 yıllarında parmakla gösteriliyordu..

D) Estetik, güzeli bulmak için duygulara yol gösterir.

E )Genç , daha duyarlı oluyor23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Bu konuda binlerce insan senin gibi düşünüyor
B)Zamansız sözlere kulak tıkamayı bilemiyordu.
C)Üç yıl sonra doğduğu memlekete geri döndü.
D)İnsanlar en zayıf özelliklerini gizlemeye çalışırlar
E)Sabırlı olması için elimden gelen her şeyi yaptım.

24 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır ?

A ) Bu konudaki iftiraların tamamı uydurmadır.
B ) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.
C ) Sorunları , bütün yönleriyle ele almalıyız.
D )Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı azdır.
E ) Araştırmalar bu bilgilerin doğruluğunu kanıtladı

25 “İnsanlık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A ) İnsanlık; yardıma muhtaçlara yardım etmektir..

B ) İnsanlık; yine ciddi bir savaş gerçeği ile karşı karşıya

C ) Bir insanlık yapıp onun tüm borçlarını ödeyivermişti.

D ) Göçmenlere kucak açmak, iyi bir insanlık örneğidir.

E ) Yaptığın insanlık, eninde sonunda anlaşılacaktır.

26 .Hiçbir suçlu kendi yargıçlığından kurtulamaz.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

A)Suç işleyenler, işledikleri suça verilecek cezayı çok merak ederler.
B)Her suçlu, yargılanma ve cezalandırılma korkusu içinde yaşar.
C)Suç işleyenler, suçsuzluklarını kanıtlamak ister.
D)Her suçlu işlediği suçun cezasını çeker
E)Suçlular,yaşamları boyunca kendilerini yargılarlar.


27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur?

. A) Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, gözlerime İnanamadım.
B ) Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona şöyle bir göz attım
C)Konuşmasında, dileyicilerin ilgisini çekmeyen, konu dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı etti.
D)İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin görüşlerini sormalı, onların fikrini almalısın.
E) Bu konu üzerinde günlerce çalıştı, sonunda işin üstesinden geldi

28. Aşağıdakilerden hangisi , nesnesi ortak sıralı cümledir?

A)Havadan sudan ipe sapa gelmez şeylerden söz etti.
B) Önce kar yağdı, sonra güneş çıktı,ama hiç ısıtmadı
C) Gazeteyi yaşlı adama verdim; o okumaya başladı
D) Romanımı bitirdim, şimdi tatile gidiyorum.
E ) Senin resimlerine herkes hayran oluyor, ben de bayıldım.

29 - Sait Faik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A ) Hikâyelerinde genellikle sıradan insanların yaşamını anlatır.
B ) Hikâyelerinde olayları değil, olağan durumları anlatır.
C ) Romanlarında ve hikâyelerinde kültürlü insanların hayatını anlatır.
D ) Hikâyelerinde günlük hayattan kesitleri sanat endişesi gütmeden samiMİ bir şekilde anlatır.
E ) Konularını genellikle İstanbul ve çevresinden seçer.

30 - Gözlerin mavi mine
Vuruldum perçemine

Yukarıdaki dizelerde hangi tür uyak vardır?

A) Cinaslı uyak B) Tam uyak C) Zengin uyak D) Tunç uyak E) Yarım uyak
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı Geri: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:48 pm

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) ****** devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir

E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.2. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?A) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

B) Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir.

C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.

D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

E) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.3. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?A) O. Veli Kanık – O.Rifat Horozcu – M. Cevdet Anday

B) O.Veli Kanık – Cemal Süreya – Edip Cansever

C) F. Nafiz Çamlıbel – N. Fazıl Kısakürek – Ece Ayhan

D) Osman Saba - M. Cevdet Anday – Yahya Kemal

E) A. Muhip Dıranas – A. Kutsi Tecer - Edip Cansever4. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?A)Yedi Meşaleciler B) Birinci Yeniler C)İkinci Yeniler D)Fecr- i Ati Topluluğu E) Beş Hececiler5.Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?A) İnce Memed

B) Yer Demir Gök Bakır

C) Ağrı Dağı Efsanesi

D) Sarı Sıcak

E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla” en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Tevfik Fikret

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Faruk Nafiz Çamlıbel7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin – Şıpsevdi

B) Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C) Kemal Tahir – Devlet Ana

D) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Cevdet Anday

B) Enis Behiç Koryürek

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Haşim9. Çeşitli gazetelerde başyazrlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, ****** devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”, “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Sabahattin Eyuboğlu

D) Falih Rıfkı Atay

E) Memduh Şevket Esendal10. “Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanınmış yazarıdır. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alır. Eserlerinde doğa, aşk ve vatan sevgisi geniş yer tutar. İlhamını Manas ve diğer Kırgız destanlarından ve efsanelerinden alır. “Cemile” adlı romanı dünyada bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sanatçıya Sovyetler Birliği’nde en değerli edebiyat ödülü sayılan Lenin Ödülü verilmiştir.”

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Aytmatov

B) İsmail Gaspıralı

C) Ata Atacanoğlu

D) Aybek

E) Abdurrahim Dede11. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?A) Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

B) Görünümü, eşyayı, insanı Gerçeküstücülerden daha da

aşırıya giderek soyutlamışlardır.

C) Söyleyişe anlamdan daha fazla önem vermişlerdir.

D) Şiirde felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

E) Ölçü, kafiye ve biçim unsurlarıyla ahenk sağlamak

yerine musiki ve anlatım zenginliği ön plana

çıkarılmalıdır.12. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A) Maviciler

B) İkinci Yeniler

C) Beş Hececiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr- i Ati topluluğu13. … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.

Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.

Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Memduh Şevket Esendal

D) Falih Rıfkı Atay

E) Haldun Taner14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A) Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B) İnce Memed – Yaşar Kemal

C) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D) Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E) Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer15. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kanlı Topraklar B)Yorgun Savaşçı C)Otuz Beş Yaş D) Huzur

E) Yaprak Dökümü16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.

B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.

E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi tümüyle reddetmiştir.17.

I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi

Fransız şairlerini önek almıştır.

II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak

şiirimize biçim bakımından bir yenilik

getirememişlerdir.

III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin

doğallığından yararlanmışlardır.

IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları

topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak

görmüşlerdir.

V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk

şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V18. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A) Orhan Veli – Birinci Yeni

B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni

C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni

E) Edip Cansever – İkinci Yeni
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı Geri: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:48 pm

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?

A) ****** devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır.

B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir.

C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır.

D) 1930’a kadar Milli Edebiyat çizgisinde gelişir. Bu tarihten sonra toplumcu – gerçekçi bir çizgiye yönelir

E) Anadolu insanının sorunları eserlerde işlenir.2. Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özellikleri arasında yer almaz?A) Esin kaynağı olarak Batı’yı almışlardır.

B) Ölçü, uyak ve sanatlı söyleyiş gibi gelenekleri tümüyle reddetmişlerdir.

C) Gülmece ve ince yergi şiirin temel öğesi olmuştur.

D) Konuşma dilinden ayrı bir dil kullanmışlardır.

E) Sürrealizm akımından etkilenmişlerdir.3. Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı’nın temsilcileri bir arada verilmiştir?A) O. Veli Kanık – O.Rifat Horozcu – M. Cevdet Anday

B) O.Veli Kanık – Cemal Süreya – Edip Cansever

C) F. Nafiz Çamlıbel – N. Fazıl Kısakürek – Ece Ayhan

D) Osman Saba - M. Cevdet Anday – Yahya Kemal

E) A. Muhip Dıranas – A. Kutsi Tecer - Edip Cansever4. 1930’lu yıllarda bir grup genç bir araya geldiler. “Canlılık, samimiyet ve daima yenilik” ilkesini benimsediler. Hececilerin elinde tıkanan şiirimize yeni ufuklar açmayı amaçladılar. Cevdet Kudret, Sabri Esat Siyavuşgil, Yaşar Nabi Nayır gibi tanınmış sanatçılardan oluşmuş bu grup şiirimize istedikleri gibi bir yenilik getiremediklerinden kısa sürede dağıldı.Bu parçada sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?A)Yedi Meşaleciler B) Birinci Yeniler C)İkinci Yeniler D)Fecr- i Ati Topluluğu E) Beş Hececiler5.Aşağıdaki eserlerden hangisi Yaşar Kemal’e ait değildir?A) İnce Memed

B) Yer Demir Gök Bakır

C) Ağrı Dağı Efsanesi

D) Sarı Sıcak

E) Saatleri Ayarlama Enstitüsü6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Batı şiiriyle eski Türk şiirini bir noktada buluşturmayı başarabilmiştir.Şiirlerinde Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kalmıştır. Türk musikisine, İstanbul’a hayrandır. “Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla” en tanınmış eserleridir.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal Beyatlı

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Tevfik Fikret

D) Mehmet Akif Ersoy

E) Faruk Nafiz Çamlıbel7. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin – Şıpsevdi

B) Orhan Veli Kanık – Vazgeçemediğim

C) Kemal Tahir – Devlet Ana

D) Memduh Şevket Esendal – Ayaşlı ve Kiracıları

E) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur8. Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.

Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Cevdet Anday

B) Enis Behiç Koryürek

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Cahit Sıtkı Tarancı

E) Ahmet Haşim9. Çeşitli gazetelerde başyazrlık yaptı.Daha çok gezi ve anı türlerinde eserleri vardır. Yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen yazar, ****** devrimlerinin de savunucusu olmuştur. “Çankaya”, “Zeytin Dağı” , “Ateş ve Güneş” , “Baş veren İnkılapçı” eserlerinden bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Sait Faik Abasıyanık

C) Sabahattin Eyuboğlu

D) Falih Rıfkı Atay

E) Memduh Şevket Esendal10. “Kırgızistan Türk edebiyatının dünyaca tanınmış yazarıdır. Dünyada en çok okunan romancılar arasında yer alır. Eserlerinde doğa, aşk ve vatan sevgisi geniş yer tutar. İlhamını Manas ve diğer Kırgız destanlarından ve efsanelerinden alır. “Cemile” adlı romanı dünyada bütün zamanların en çok okunan aşk romanı seçilmiştir. Sanatçıya Sovyetler Birliği’nde en değerli edebiyat ödülü sayılan Lenin Ödülü verilmiştir.”

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Aytmatov

B) İsmail Gaspıralı

C) Ata Atacanoğlu

D) Aybek

E) Abdurrahim Dede11. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni topluluğu için söylenemez?A) Servet-i Fünun edebiyatına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

B) Görünümü, eşyayı, insanı Gerçeküstücülerden daha da

aşırıya giderek soyutlamışlardır.

C) Söyleyişe anlamdan daha fazla önem vermişlerdir.

D) Şiirde felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir.

E) Ölçü, kafiye ve biçim unsurlarıyla ahenk sağlamak

yerine musiki ve anlatım zenginliği ön plana

çıkarılmalıdır.12. Attila İlhan’ın öncülüğünü yaptığı bir akımdır. Garip şiir akımının tersine şiirde sanatlı ve şairane bir söyleyişi benimsemişlerdir. Bu akım adını Attila İlhan’ın çıkardığı bir dergiden almıştır.

Yukarıda sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangidir?

A) Maviciler

B) İkinci Yeniler

C) Beş Hececiler

D) Yedi Meşaleciler

E) Fecr- i Ati topluluğu13. … ,deniz edebiyatımızın ünlü hikaye ve romancısıdır.

Edebiyatımızda deniz çığırını açmış, sürgün olarak gittiği Bodrum’da deniz insanlarını, Bodrum’u ,Ege denizinin efsanelerini, Akdeniz savaşlarını, lirik bir dille anlatmıştır.

Onun eserlerinde denizle ilgili her şeyi bulmak mümkündür.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cevat Şakir Kabaağaçlı

B) Ahmet Muhip Dıranas

C) Memduh Şevket Esendal

D) Falih Rıfkı Atay

E) Haldun Taner14. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser karşısındaki sanatçıya ait değildir?

A) Dostlar Beni Hatırlasın – Aşık Veysel

B) İnce Memed – Yaşar Kemal

C) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım – Haldun Taner

D) Rahatı Kaçan Ağaç – Melih Cevdet Anday

E) Kaldırımlar – Ahmet Kutsi Tecer15. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Kanlı Topraklar B)Yorgun Savaşçı C)Otuz Beş Yaş D) Huzur

E) Yaprak Dökümü16. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve öz bakımından devamı niteliğindedir.

B) Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.

C) Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu gerçekçi bir çizgiye yönelir.

D) “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır.

E) Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi tümüyle reddetmiştir.17.

I. Yedi Meşaleciler, Verlaine, Mallerme, Baudelaire gibi

Fransız şairlerini önek almıştır.

II. Yedi meşaleciler, hece ölçüsünü kullanmışlar; ancak

şiirimize biçim bakımından bir yenilik

getirememişlerdir.

III. Garip şiiri temsilcileri , konuşma dilinin

doğallığından yararlanmışlardır.

IV. İkinci Yeniler, ahlak, erdem, dürüstlük gibi konuları

topluma benimsetmek için şiiri bir araç olarak

görmüşlerdir.

V. Cumhuriyet döneminde aruz tümüyle bırakılmış, halk

şiiri biçimleri ve serbest şiir yaygınlaşmıştır.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV E) V18. Aşağıdakilerden hangisinde sanatçı ve temsil ettiği topluluk yanlış eşleştirilmiştir?

A) Orhan Veli – Birinci Yeni

B) Cevdet Kudret – İkinci Yeni

C) Kenan Hulusi Koray – Yedi Meşale

D) Melih Cevdet Anday – Birinci Yeni

E) Edip Cansever – İkinci Yeni
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı Geri: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:56 pm

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri “Beş Hececiler” grubunda yer alır?

A) Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer

B) Yusuf Ziya Ortaç – Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Ahmet Muhip Dıranas – Yahya Kemal Beyatlı

D) Melih Cevdet Anday – Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Enis Behiç Koryürek – Cemal Süreya2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile

getirilmiştir.

B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde

kalmışlardır.3. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve I II

Ali Canip’in çıkardıklarıYeni Mecmua” dergisi ile

III IV

başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilininbirleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli

V

kaynaklara yönelmeyi amaçlar.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?A) I B) II C) III D) IV E) V4. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler topluluğunun özelliklerinden biri değildir?A) Şiirlerinde Anadolu gerçeklerini işlediler.

B) Cumhuriyet Edebiyatı’nda görülen ilk edebi harekettir.

C) Ulusal coşkuyla birlikte romantizme yönelmişlerdir.

D) “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kaldılar.

E) Halk edebiyatı nazım biçimlerini de kullandılar.5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Refik Hait Karay

D) Tevfik Fikret

E) Halide Edip Adıvar6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

A) Türkçülüğün Esasları

B) Bir Serencam

C) Aziz İstanbul

D) Şık

E) Ankara7. Beş Hececiler’in en tanınmış şairidir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal’in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzladır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Enis Behiç Koryürek

E) Yahya Kemal Beyatlı8. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Türk Sazı

B) Vurun Kahpeye

C) Yaban

D) Çalıkuşu

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve

bu sorunlara çözümler üretilmiştir.

B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre

tasvirleri gerçekçidir.

C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.

D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.

E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.10. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti.Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. “Türkçülüğün Esasları” , “Altın Işık” en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Ziya Gökalp

C) Ali Canip Yöntem

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Reşat Nuri Güntekin11. Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,” “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Ziya Gökalp

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Ömer Seyfettin

E) Ziya Gökalp12. … Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır.Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mehmet Rauf

B) Refik Halit Karay

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Mehmet Emin Yurdakul13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından biridir?A) Ali Canip Yöntem

B) Orhan Veli Kanık

C) Namık Kemal

D) Cenap Şahabettin

E) Melih Cevdet Anday14. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Dil ,halkın konuştuğu yalın bir dildir.

B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.

C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.

D) Milli kaynaklara yönelilmeli ve yurt sorunları

işlenmelidir.

E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır.15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?

A) Genç Kalemler

B) Türk Derneği

C) Türk Yurdu

D) Türk Ocağı

E) Mavi16. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?A) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

C) İstanbul’un İçyüzü – Refik Halit Karay

D) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin

E) Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin17. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır?

A) Yaban

B) Akşam Güneşi

C) Eylül

D) İntibah

E) Mai ve Siyah18. Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?

A) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar

B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa

D) Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay

E) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı Geri: TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF ÇALIŞMA SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:56 pm

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri “Beş Hececiler” grubunda yer alır?

A) Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer

B) Yusuf Ziya Ortaç – Faruk Nafiz Çamlıbel

C) Ahmet Muhip Dıranas – Yahya Kemal Beyatlı

D) Melih Cevdet Anday – Fazıl Hüsnü Dağlarca

E) Enis Behiç Koryürek – Cemal Süreya2. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Eserlerde, hayata dönük memleket sorunları dile

getirilmiştir.

B) Hece vezni asıl vezin olarak kabul edilmiştir.

C) Hikaye ve romanlarda ilk kez İstanbul dışına çıkılır.

D) Türk tarihine ve milli kaynaklara yönelme görülür.

E) Şiirde sembolizmin, romanda romantizmin etkisinde

kalmışlardır.3. Milli Edebiyat akımı 1911 yılında Ömer Seyfettin ve I II

Ali Canip’in çıkardıklarıYeni Mecmua” dergisi ile

III IV

başlar.Bu edebiyat, yazı diliyle konuşma dilininbirleştirilmesini, dilde sadeliği, Türk tarihine ve milli

V

kaynaklara yönelmeyi amaçlar.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?A) I B) II C) III D) IV E) V4. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler topluluğunun özelliklerinden biri değildir?A) Şiirlerinde Anadolu gerçeklerini işlediler.

B) Cumhuriyet Edebiyatı’nda görülen ilk edebi harekettir.

C) Ulusal coşkuyla birlikte romantizme yönelmişlerdir.

D) “Sanat, sanat içindir.” anlayışına bağlı kaldılar.

E) Halk edebiyatı nazım biçimlerini de kullandılar.5. Aşağıdaki yazarlardan hangisi Milli Edebiyat Dönemi yazarlarımızdan biri değildir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C) Refik Hait Karay

D) Tevfik Fikret

E) Halide Edip Adıvar6. Aşağıdaki eserlerden hangisi Ziya Gökalp’e aittir?

A) Türkçülüğün Esasları

B) Bir Serencam

C) Aziz İstanbul

D) Şık

E) Ankara7. Beş Hececiler’in en tanınmış şairidir. İlk şiirlerinde Yahya Kemal’in etkileri görülür; bu yüzden ilk şiirleri aruzladır. Ancak gerçek ününü heceyle yazdığı şiirlerle kazandı. Şiirlerinde genellikle Memleket, aşk ve düşünce temalarını işledi. Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi eserlerinden sadece birkaçıdır.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Necip Fazıl Kısakürek

B) Yusuf Ziya Ortaç

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Enis Behiç Koryürek

E) Yahya Kemal Beyatlı8. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Türk Sazı

B) Vurun Kahpeye

C) Yaban

D) Çalıkuşu

E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Eserlerde ağırlıklı olarak ülke sorunları işlenmiş ve

bu sorunlara çözümler üretilmiştir.

B) Eserlerde kahramanların tahlilleri ve çevre

tasvirleri gerçekçidir.

C) Sanatçılar bilinçli olarak Anadolu’ya açılmıştır.

D) Vezinsiz, kafiyesiz şiirler yazılmıştır.

E) Sanatçılar, eserlerinde yalın bir dil kullanmışlardır.10. Milli Edebiyat’ın önde gelen kişilerindendir. 1911’de Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılar yazdı. Türkçülük akımını bir sisteme bağlayıp topluma mal etti.Edebiyatımızın gelişmesi için halka, milli kültür kaynaklarına gidilmesi ve konuşma diliyle yazı dilinin birleştirilmesini savundu. “Türkçülüğün Esasları” , “Altın Işık” en tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Ziya Gökalp

C) Ali Canip Yöntem

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Reşat Nuri Güntekin11. Şiir, yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamıştır. Milliyetçi, halkçı bir anlayışın şiirini sade bir dil ve hece ölçüsüyle ortaya koymuştur. Şiirlerinde toplumsal konuları ele almıştır. “Türk şairi”, “milli şair” diye anılmıştır. “Türk Sazı,” “Ey Türk Uyan,” “Tan Sesleri” tanınmış eserlerindendir.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Ziya Gökalp

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Ömer Seyfettin

E) Ziya Gökalp12. … Milli Edebiyat dönemi yazarlarındandır.Güzel, akıcı, yalın bir dili ,her yaştan insanın rahatlıkla okuyabileceği bir üslubu vardır. Hikayelerini gözlemci bir anlayışla anlatmıştır. Önceleri Servet-i Fünun dergisinde sonra Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışır. Öykü, tiyatro , anı, fıkra ve mizahi yazı tarzında eserler vermiştir. “Memleket Hikayeleri” ve “Gurbet Hikayeleri” yazarın tanınmasını sağlamıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mehmet Rauf

B) Refik Halit Karay

C) Faruk Nafiz Çamlıbel

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Mehmet Emin Yurdakul13. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından biridir?A) Ali Canip Yöntem

B) Orhan Veli Kanık

C) Namık Kemal

D) Cenap Şahabettin

E) Melih Cevdet Anday14. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?

A) Dil ,halkın konuştuğu yalın bir dildir.

B) İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.

C) Şiirde aruz ölçüsü kullanılmalıdır.

D) Milli kaynaklara yönelilmeli ve yurt sorunları

işlenmelidir.

E) Halk edebiyatı geleneği temel alınmalıdır.15. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminde çıkarılmış bir dergi değildir?

A) Genç Kalemler

B) Türk Derneği

C) Türk Yurdu

D) Türk Ocağı

E) Mavi16. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eser, karşısındaki yazara ait değildir?A) Sodom ve Gomore – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar

C) İstanbul’un İçyüzü – Refik Halit Karay

D) Yeşil Gece – Ömer Seyfettin

E) Dudaktan Kalbe – Reşat Nuri Güntekin17. Aşağıdaki romanlardan hangisi Kurtuluş Savaşı dönemini anlatmaktadır?

A) Yaban

B) Akşam Güneşi

C) Eylül

D) İntibah

E) Mai ve Siyah18. Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı Birinci Dünya Savaşı’nda bir kolunu kaybeder. İngilizler, İstanbul’u işgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayı kıyısındaki köyüne gidip yerleşir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düşman gözüyle bakmaktadır.Birinci İnönü Savaşının kazanılması köylüler için hiçbir şey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizliği karşısında kendini sorgular ve yıllarca ilgisiz bırakılan bu köylüleri suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçer; çünkü anlamıştır ki asıl suçlu köylüler değil onunla ilgilenmeyen Türk aydınıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanın yazarı bir arada verilmiştir?

A) Türk’ün Ateşle İmtihanı – Halide Edip Adıvar

B) Çalıkuşu – Reşat Nuri Güntekin

C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu – Peyami Safa

D) Memleket Hikayeleri – Refik Halit Karay

E) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı cumhuriyet dönemi test soruları

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 11:13 pm

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı’nın özelliklerinden değildir?
A-Kişi ve yer betimlemelerinde gerçeğe bağlı kalınmıştır.
B-Anadolu ve Türk köylüsü romanlarda önemli bir yer tutar.
C-Anlatımda yalın bir dil kullanılmıştır.
D-Anadolu’da anlatılan efsanelere de yer verilmiştir.
E-Olaylar genellikle Ankara ve yakınlarında geçer.
2.Aşağıdaki romanlardan hangisinin yazarı yanlış verilmiştir?
A.Dokuzuncu Hariciye Koğuşu-Peyami Safa
B.El Kızı-Orhan Kemal
C.Mahur Beste-A.Hamdi Tanpınar
D.Deli Kurt-Hüseyin Nihal Atsız
E.Ayaşlı ve Kiracıları-Tarık Buğra

3. Yaşar Kemal’in ilk cildinden sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerini de yazdığı, ona büyük ün kazandıran eseri hangisidir?
A-Teneke B-İnce Memed C-Orta DirekD-Yer Demir Gök Bakır E-Ölmez Otu 4. Aşağıdakilerden hangisi “Garip Akımı”yla ilgili bir yargı değildir?
A-Şiire konuşma dilinin doğallığı getirilmiştir.
B-Geleneksel şiirin kurallarına karşı çıkılmıştır.
C-Şiirde konu sınırlamasına gidilmemiştir.
D-Sanatlı anlatıma değer verilmiştir.
E-Günlük yaşamın ayrıntıları da şiire konu olmuştur.
5. Aşağıdakilerden hangisi Hisarcılar denilen şiir anlayışı içerisinde olmayan bir şairdir?
A. Turgut Uyar
B. Mehmet Çınarlı
C. İlhan Geçer
D. Munis Faik Ozansoy
E. Mustafa Necati Karaer
6. Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın şiirlerinden biri değildir?
A. Duvar
B. Sisler Bulvarı
C. Yağmur Kaçağı
D. Han Duvarları
E. Ben Sana Mecburum.
7. Aşağıdaki edebi hareketlerden hangisi “Son Dönem Türk Edebiyatı” içinde ortaya çıkan bir hareket değildir?
A. Garipçiler B.Hisarcılar C. İkinci Yeni D. Birinci Yeni E. Milli Edebiyat Akımı

8. Peyami Safa , aşağıdaki romanlardan hangisini kendi hayatından hareketle kaleme almıştır?
A-Sözde Kızlar
B-Fatih Harbiye
C-Bir Tereddüdün Romanı
D-Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
E-Matmazel Noralya’nın Koltuğu
9. “Bütün eserlerini çok yalın bir dille yazdı. Deneme, fıkra, anı, mizah, roman ve öykü gibi pek çok türde eserler verdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğü ve yakından tanıdığı Anadolu’yu Memleket Hikayeleri‘nde gerçekçi bir biçimde anlattı. Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Nilgün, Sürgün gibi romanların sahibidir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A-Reşat Nuri Güntekin
B-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C-Refik Halid Karay
D-Falih Rıfkı Atay
E-Yaşar Kemal

10.Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi Azeri edebiyatının sanatçısıdır?
A-Ata Atacanoğlu
B. Ziya Samedi
C.Bahtiyar Vahapzade
D-Recep Küpçü
E. Ayas İshaki
11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz öbeklerinden hangisi edat öbeğidir?
A.Görülmedik bir alete bakıyorlar gibi bakıyorlardı yüzüme.
B.Sonunda kavganın dönüm yerine dönecekler.
C.Yol geniş, yol uzun, yol üstü darmadağın.
D. İlk düşman tankları göründü güneyde.
E.Arkadaşlar uyuyor mışıl mışıl.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki bölüm sadece nesneden oluşmuştur?
A.Korkular yürüdü içimize adım adım.
B.Takvimler eridikçe büyüdü çilemiz.
C.Sıcak tuzsuz gevreklerinizi yemişim alacakaranlıkta.
D.Yıldızlar güler bulutların içinden.
E.Su çiğnedi ekilmiş tarlamı, toprağımı.

13. “Çocuk yatağından kalkarak annesine sıkı sıkı sarılmıştı.”

Bu cümlenin niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.Basit, kurallı, olumlu, isim
B.Basit, kurallı, olumlu, fiil
C.Bileşik, kurallı, olumlu, fiil
D.Bileşik, kurallı, olumlu, isim
E.Basit, devrik, olumlu, fiil
14.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir fiil cümlesi değildir?
A.Hiçbir şair, hiçbir hikayeci yalnız bugün için yazmaz.
B.Kimi yazarlar yazdıklarına sıkı sıkıya bağlı kalırlar.
C.Çevrenin atıklarla kirlenmesi sonucunda doğanın dengesi bozuldu.
D.Ben, kendi hesabıma sanatım olmadan yaşayamam.
E.Kitap okumak için yaz daha uygun bir mevsimdir.

15.Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap özne de nesne de değildir?
A. - Yeni çıkan kitabın adı neydi? - Sessiz Çığlık
B. – Şiiri mi tercih ederdi, romanı mı? - Her ikisini de.
C. –Hangi konular görülür onun romanlarında? - Güncel konular.
D. – Şimdilerde hangi tür eserler daha revaçta? - Elbette şiir.
E. – Şiirde daha çok neyi ön planda tutarsınız? - Biçimi
16. “Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı çiftlerle çevrili bu yol, kasabayı deniz kıyısına ulaştırıyordu

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. bu yol
B. kasabayı
C. iki tarafı çitlerle çevrili bu yol
D. ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı iki tarafı çitlerle çevrili bu yol
E. Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayaklarımızın altına serildiği iki tarafı çitlerle çevrili bu yol.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil grubu vardır?
A. Baskı makinelerindeki arızayı bir türlü gideremedik.
B. Yazarın bu güzel romanını, bir tavsiye üzerine okumuştum.
C. Jandarma, derede oynayan çocukları uyarmadan geçmezdi.
D. Köy muhtarı, tarlayı boydan boya adımladı.
E. Sistemli çalışmanın faydalarını her fırsatta dile getirir.

18.Aşağıdaki dizelerin hangisi yükleminin yerine göre farklıdır?
A. Bir daha o fırsat geçer mi ele.
B. Bir yıldız kervanı gibi haftalar aylar.
C. Bulutlar ufukta beyaz bir yumak.
D. Daldım karanlığa en derin hasretlerin.
E. Gönülden aşinayım erliğine bu sesin.

19. Kısa öyküyü okurun dünyasına bu denli yakın tutan, yalnızca onun biçimsel yetkinliği değildir.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Nesne, yüklem
B. Özne, nesne , yüklem
C. Yüklem
D. Nesne, özne, yüklem
E. Özne, yüklem
20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır?
A-Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım edersin.
B-Onların yeni aldıkları evi gördün mü?
C-Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin?
D-Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.
E-Söylendiğine göre bu yıl Ankara’da su sıkıntısı olmayacak.

21.İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uygun örnek vardır?
A-Onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş.
B-Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı.
C-Yolcunun çantasını bulup getirmişler.
D-Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu.
E-Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu.
22. “O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
A-Çocuklar , o ağacı sulamışlar.
B-Annesi onu, biraz önce hastaneye götürdü
C-Kitaplıktan o kitabı alıp gitti.
D-Ben bu evi değil, onu beğendim.
E-Dosyayı göstererek: “Onu bana ver.”dedi.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A-Arkadaşın Ankara’ya ne zaman gelmiş?
B-Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?
C-Ben de onunla gidebilir miyim?
D-Kaçıncı katta oturuyorsunuz?
E-İstanbul’a ilk kez mi gidiyorsunuz?
24.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
A-Sınıfta kaç kişiyle öğrenim görüyorsunuz?
B-Hangisini istiyorsun?
C-Böyle bir haberi ona kim duyuracaktı?
D-Kardeşini neden bulamadın?
E-Oraya hangisiyle gidiliyor?
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki isimle yapılmış bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A-Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum.
B-Okulun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu.
C-Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü.
D-Evinin düzenli olmasına özen gösterirdi.
E-Sarsıntının önce nerede duyulduğunu öğrenemedi.
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır?
A-Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.
B-Kitapları, türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim.
C-Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da geçireceğiz.
D-Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacak.
E-Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor


En son tarafından Paz Ara. 02, 2007 9:03 pm tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Yukarı cumhuriyet dönemi test soruları

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 11:13 pm

1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı’nın özelliklerinden değildir? A-Kişi ve yer betimlemelerinde gerçeğe bağlı kalınmıştır. B-Anadolu ve Türk köylüsü romanlarda önemli bir yer tutar. C-Anlatımda yalın bir dil kullanılmıştır. D-Anadolu’da anlatılan efsanelere de yer verilmiştir. E-Olaylar genellikle Ankara ve yakınlarında geçer. 2.Aşağıdaki romanlardan hangisinin yazarı yanlış verilmiştir? A.Dokuzuncu Hariciye Koğuşu-Peyami Safa B.El Kızı-Orhan Kemal C.Mahur Beste-A.Hamdi Tanpınar D.Deli Kurt-Hüseyin Nihal AtsızE.Ayaşlı ve Kiracıları-Tarık Buğra

3. Yaşar Kemal’in ilk cildinden sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltlerini de yazdığı, ona büyük ün kazandıran eseri hangisidir?
A-Teneke B-İnce Memed C-Orta DirekD-Yer Demir Gök Bakır E-Ölmez Otu 4. Aşağıdakilerden hangisi “Garip Akımı”yla ilgili bir yargı değildir?A-Şiire konuşma dilinin doğallığı getirilmiştir. B-Geleneksel şiirin kurallarına karşı çıkılmıştır. C-Şiirde konu sınırlamasına gidilmemiştir. D-Sanatlı anlatıma değer verilmiştir. E-Günlük yaşamın ayrıntıları da şiire konu olmuştur. 5. Aşağıdakilerden hangisi Hisarcılar denilen şiir anlayışı içerisinde olmayan bir şairdir? A. Turgut Uyar B. Mehmet Çınarlı C. İlhan GeçerD. Munis Faik Ozansoy E. Mustafa Necati Karaer 6. Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın şiirlerinden biri değildir?
A. Duvar B. Sisler Bulvarı C. Yağmur KaçağıD. Han Duvarları E. Ben Sana Mecburum. 7. Aşağıdaki edebi hareketlerden hangisi “Son Dönem Türk Edebiyatı” içinde ortaya çıkan bir hareket değildir? A. Garipçiler B.Hisarcılar C. İkinci Yeni D. Birinci Yeni E. Milli Edebiyat Akımı
8. Peyami Safa , aşağıdaki romanlardan hangisini kendi hayatından hareketle kaleme almıştır?
A-Sözde Kızlar B-Fatih Harbiye C-Bir Tereddüdün Romanı D-Dokuzuncu Hariciye KoğuşuE-Matmazel Noralya’nın Koltuğu 9. “Bütün eserlerini çok yalın bir dille yazdı. Deneme, fıkra, anı, mizah, roman ve öykü gibi pek çok türde eserler verdi. Birinci Dünya Savaşı yıllarında gördüğü ve yakından tanıdığı Anadolu’yu Memleket Hikayeleri‘nde gerçekçi bir biçimde anlattı. Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Nilgün, Sürgün gibi romanların sahibidir. Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir? A-Reşat Nuri Güntekin B-Yakup Kadri Karaosmanoğlu C-Refik Halid Karay D-Falih Rıfkı Atay E-Yaşar Kemal

10.Aşağıdaki şair ve yazarlardan hangisi Azeri edebiyatının sanatçısıdır?
A-Ata Atacanoğlu B. Ziya Samedi C.Bahtiyar Vahapzade D-Recep Küpçü E. Ayas İshaki 11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz öbeklerinden hangisi edat öbeğidir? A.Görülmedik bir alete bakıyorlar gibi bakıyorlardı yüzüme. B.Sonunda kavganın dönüm yerine dönecekler. C.Yol geniş, yol uzun, yol üstü darmadağın. D. İlk düşman tankları göründü güneyde. E.Arkadaşlar uyuyor mışıl mışıl.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önceki bölüm sadece nesneden oluşmuştur?
A.Korkular yürüdü içimize adım adım. B.Takvimler eridikçe büyüdü çilemiz. C.Sıcak tuzsuz gevreklerinizi yemişim alacakaranlıkta. D.Yıldızlar güler bulutların içinden. E.Su çiğnedi ekilmiş tarlamı, toprağımı. 13. “Çocuk yatağından kalkarak annesine sıkı sıkı sarılmıştı.”

Bu cümlenin niteliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A.Basit, kurallı, olumlu, isimB.Basit, kurallı, olumlu, fiil C.Bileşik, kurallı, olumlu, fiil D.Bileşik, kurallı, olumlu, isim E.Basit, devrik, olumlu, fiil 14.Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir fiil cümlesi değildir? A.Hiçbir şair, hiçbir hikayeci yalnız bugün için yazmaz.B.Kimi yazarlar yazdıklarına sıkı sıkıya bağlı kalırlar. C.Çevrenin atıklarla kirlenmesi sonucunda doğanın dengesi bozuldu. D.Ben, kendi hesabıma sanatım olmadan yaşayamam. E.Kitap okumak için yaz daha uygun bir mevsimdir.

15.Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap özne de nesne de değildir?
A. - Yeni çıkan kitabın adı neydi? - Sessiz ÇığlıkB. – Şiiri mi tercih ederdi, romanı mı? - Her ikisini de. C. –Hangi konular görülür onun romanlarında? - Güncel konular. D. – Şimdilerde hangi tür eserler daha revaçta? - Elbette şiir.E. – Şiirde daha çok neyi ön planda tutarsınız? - Biçimi 16. “Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı çiftlerle çevrili bu yol, kasabayı deniz kıyısına ulaştırıyordu

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. bu yol B. kasabayı C. iki tarafı çitlerle çevrili bu yol D. ayaklarımızın altına serildiği, iki tarafı iki tarafı çitlerle çevrili bu yol E. Kurumuş ağaç yapraklarının bir halı gibi ayaklarımızın altına serildiği iki tarafı çitlerle çevrili bu yol.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil grubu vardır?
A. Baskı makinelerindeki arızayı bir türlü gideremedik. B. Yazarın bu güzel romanını, bir tavsiye üzerine okumuştum.C. Jandarma, derede oynayan çocukları uyarmadan geçmezdi. D. Köy muhtarı, tarlayı boydan boya adımladı. E. Sistemli çalışmanın faydalarını her fırsatta dile getirir. 18.Aşağıdaki dizelerin hangisi yükleminin yerine göre farklıdır? A. Bir daha o fırsat geçer mi ele. B. Bir yıldız kervanı gibi haftalar aylar. C. Bulutlar ufukta beyaz bir yumak. D. Daldım karanlığa en derin hasretlerin. E. Gönülden aşinayım erliğine bu sesin. 19. Kısa öyküyü okurun dünyasına bu denli yakın tutan, yalnızca onun biçimsel yetkinliği değildir.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A. Nesne, yüklem B. Özne, nesne , yüklem C. Yüklem D. Nesne, özne, yüklem E. Özne, yüklem 20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır? A-Önce kendi işini bitir, bana sonra yardım edersin.B-Onların yeni aldıkları evi gördün mü?C-Sen her zaman buraları çok sevdiğini söylemez miydin?D-Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş.E-Söylendiğine göre bu yıl Ankara’da su sıkıntısı olmayacak. 21.İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur.Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uygun örnek vardır?A-Onun kardeşi bu köyde öğretmenmiş.B-Çeşmenin başında büyük bir kalabalık toplandı.C-Yolcunun çantasını bulup getirmişler.D-Kapının önünde yaşlı bir adam duruyordu.E-Otobüs durağında bizden başka kimse yoktu. 22. “O” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?A-Çocuklar , o ağacı sulamışlar.B-Annesi onu, biraz önce hastaneye götürdüC-Kitaplıktan o kitabı alıp gitti. D-Ben bu evi değil, onu beğendim.E-Dosyayı göstererek: “Onu bana ver.”dedi.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?A-Arkadaşın Ankara’ya ne zaman gelmiş?B-Bu tabağı buraya kim koymuş olabilir?C-Ben de onunla gidebilir miyim?D-Kaçıncı katta oturuyorsunuz?E-İstanbul’a ilk kez mi gidiyorsunuz? 24.Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır? A-Sınıfta kaç kişiyle öğrenim görüyorsunuz?B-Hangisini istiyorsun?C-Böyle bir haberi ona kim duyuracaktı?D-Kardeşini neden bulamadın?E-Oraya hangisiyle gidiliyor? 25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki isimle yapılmış bir isim tamlaması kullanılmıştır? A-Kardeşimin böyle bir şey yapacağını sanmıyordum.B-Okulun ne zaman açılacağını bile bilmiyordu.C-Arkadaşının kitabını bulamayınca çok üzüldü.D-Evinin düzenli olmasına özen gösterirdi. E-Sarsıntının önce nerede duyulduğunu öğrenemedi. 26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır? A-Filmdeki olaylar İsviçre sınırında geçiyor.B-Kitapları, türlerine göre ayırarak kitaplığa yerleştirdim.C-Gelecek yıl yaz tatilini Antalya’da geçireceğiz.D-Sanatçı, ilk sergisini önümüzdeki hafta İstanbul’da açacak.


E-Serüven romanlarının okuyucusu her yıl biraz daha artıyor
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz