TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF SINAV SORU ÖRNEKLERİ

Aşağa gitmek

Yukarı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 3. SINIF SINAV SORU ÖRNEKLERİ

Mesaj tarafından Atirpan Bir Ptsi Kas. 19, 2007 8:08 pm

Soru 1 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yaşlı” kelimesi farklı görevde kullanılmıştır.
A)Yaşlı çınarlar gibi gürül gürül devrildi
B)Şuradaki yaşlı adam bana yol gösterdi
C)Bir yaşlı,otobüsü durdurmak için el kaldırdı
D)Yaşlı ağaçları bile kesmek yasak
E)Şu kafeste bir yaşlı gönül taşıyorum artık
Soru 2 . “Yarın” kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı görevde kullanılmıştır.
A)Bugünkü işi bitirdik;yarın ne yapacağız
B)Yarın,sizlere güzellikler getirecektir
C)Yarın gün doğmayabilir bir daha
D)Kar yağışı devam ederse,yarın okullar tatil olabilir
E)Reklamı yapılan gazete,yarın yayına başlayacakmış
Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat,bir isim tamlamasını nitelemektedir?
A)Sarı çiçekler üzerine mor kelebekler konmuş.
B)Ufkun gerdanında rengarenk bir çelenk
C)Beyaz kır çiçekleriyle gelin mezarıma
D)Çocuğun kırmızı kalemi kaybolmuş.
E)Fakir adamın sözüne güvenmediler.
Soru 4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A)Sen bu cezayı haketmiştin.
B)Susuzlukdan dudakları çatlamış.
C)Dört yanlış,bir doğruyu götürür.
D)Dünki sınavım hiç iyi gitmedi.
E)Kömür satışları birdenbire hızlandı.
Soru 5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümleciğin nesnesidir?
A)Kaçan balık büyük olur.
B)Ağlaşan yavruların derdi beni düşündürüyor.
C)Köyü basan çete yakayı ele verdi
D)Kanayan yaraya merhem sürülmez.
E)Ağladığın günleri sonra arayacaksın.
Soru 6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem çatı yönünden farklıdır?
A)Her koyun kendi bacağından mı asılır?
B)Yıl sonunda harcamalar kısılır.
C)Davullar vurulur,kurbanlar kesilir.
D)Köyün efeleri baş köşeye kasılır.
E)Bu listeler her duvara asılmaz.

Soru 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre farklıdır?
A)Önümüzdeki yıl otuz beşime basıyorum
B)Bir arpa boyu bile yol alamadım
C)Alnımdaki bu yazıyı kendim yazmadım
D)Ben ufukta kaybolan bir yıldızım.
E)Endişelerim devleşirken rüyalarım küçüldü.
Soru 8” Zavallı kadının tek isteği oğlunun okuması idi.Bunun için nesi var nesi yoksa
elinden çıkarmıştı.”
Altı çizili bölümün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)Ne yapıp yapıp bu işi sonuçlandıracaktı
B)Bu uğurda servetini harcamaya kararlıydı.
C)Paranın bir kısmını ne olur ne olmaz diye sonraya bırakmıştı.
D)Her şeye rağmen bu güçlükleri aşacaksınız.
E)Nasıl olsa onunla bir daha karşılaşırız.

Soru 9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “başkasından yardım beklemenin boşuna olduğu “ anlamı vardır?
A)At binenin,kılıç kuşananın.
B)El,elin aynasıdır.
C)El ele vermeyince taş yerinden kalkmaz.
D)Suyun ağır akanından,insanın yere bakanından.
E)Elden gelen öğün olmaz.
Soru 10.Aşağıdakilerden hangisinde öğeler ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A)İnsan/Alemde/hayal ettiği müddetçe/yaşar B)Durdum/hazin hazin/acıdım/kendi halime C)Size/maçın ne gün olduğuna/dair bir şey/söylemediler mi? D)Çıktığın yolda/bugün/yapayalnızsın
E)Yürü/hür maviliğin bittiği ufka kadar
Soru 11.Özne-Yüklem ilişkisi yönünden diğer dördünden ayrılan cümle hangisidir?
A) Uzun pazarlıktan sonra fiyat konusunda anlaştı.
B) Bahçeye diktiği fidanlar yetişti.
C)Yanına biri daha oturunca iyice sıkıştı.
D) Sessizce kalabalığın içine karıştılar.
E) Ufaklık geçen yıla göre oldukça gelişti.
Soru 12.Aşağıdaki cümlelerin hangisi “bakmak” kelimesi “önem vermek,üzerinde durmak” anlamında kullanılmıştır.
A)Sen,vaktini iyi değerlendirmeye bak.
B)Bu işin bitmesi biraz paraya bakıyor.
C)Yıllarca baktık,sonu ne oldu?
D)Bizi dinle,sen,onun söylediğine bakma.
E)Şu hesaba bir de sen bak.
Soru 13.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A)İnanmak ruhun en tabii ihtiyacıdır.
B)İnsanlar dostça yaşamayı bir gün belki ğrenirler.
C)Bütün canlılar baharın gelişini bekliyordu.
D)Nedense boş zamanlarında uyumayı tercih eder.
E)Dalgıç,geminin içine girmeyi çok istiyordu.
Soru 14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tamlayan durumundaki şahıs zamirinin kaldırılması anlam belirsizliğine yol açar?
A) Bütün sınıf onun derdiyle ilgilenmişti.
B) Hepimiz senin hakkını korumak zorundayız.
C) Bu hafta sizin kitaplarınızı almayı unutmuşlar.
D) Onun bütün eşyası birkaç parça bir şeydir.
E) Yarın,konuşma yapması için senin babanı çağıracaklar.
Soru 15. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
A)Onun da bu kasabalı olduğunu öğrenmiş.
B)Adam uykulu gözlerle dışarı çıktı.
C)Meraklı bakışlarla babasını seyrediyordu.
D) Kapalı yerlerde sigara içmek yasaklanmış.
E) Parka ,güneşli bir gün olursa gideriz.

Soru 16.Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” akımı içinde yer almaz.
A)Cemal Süreyya B)İlhan Berk C) Turgut Uyar
D)Edip Cansever E) Orhan Veli Kanık

Soru 17 Ey sevgi dalında ilk kanayan tomurcuk
Kanımın akışını yenileştiren damar
Gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar
İçime yeni bir fecir gibi dalan çocuk
Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ses düşmesi B) Ulama C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz değişimi E) Kaynaştırma
Soru 18 Aşağıdakilerden hangisinde zamirden türemiş bir zarf (belirteç) vardır?
A)Hep sizi anlattım onlara
B) Gün batarken İstanbul’a vardık
C)O sensiz kesinlikle yaşayamaz.
D)Heyecansız bir hayata orada alıştım.
E)Siz aramayınca o, sizi aramak zorunda kaldı.

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımının eğilimleriyle bağdaşmaz?
A)Sanatlı söyleyiş yerine yalın dil ve anlatım
B)Biçim sıkıntısından (redif, kafiye) uzak olmak
C)Nazım birimi dörtlük, ölçü hece olmalıdır.
D)Halk ağzı şiir diline girmeli
E)Sıradan insanı ve yaşamı konu etmek
Soru 20.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatımızın özellikleri arasında yer almaz?
A)Ülke sorunlarıyla ilgilenilmemiştir.
B)Dilde sadeleşme anlayışı egemendir.
C)Ulusal konulara yer verilmiştir.
D) Hikaye ve romanlarda Kurtuluş Savaşı konu edilmiştir.
E)Toplumsal sorunlar gerçekçi yaklaşımlarla işlenmiştir.
Soru 21.Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A)F. Nafiz Çamlıbel- Han Duvarları
B)N. Fazıl Kısakürek- Kaldırımlar
C)R. Nuri Güntekin- Yeşil Gece
D)C. Sıtkı Tarancı- Memleket İsterim
E) Attila İlhan-Modern Bir Karı Koca

Soru 22. 1940 yılında O. Veli Kanık, M. Cevdet Anday ve O. Rıfat Horozcu tarafından oluşturulmuştur. Şiirde her türlü kurala karşı çıkmışlar, kuralsızlığı kural edinmişlerdir. Süslü, sanatlı diler karşı çıkıp sade bir dil kullanmışlardır.
Yukarıda söz edilen akım hangisidir?
A)Garip Akımı
B)Beş Hececiler
C)İkinci Yeni
D)Yedi Meşaleciler
E)Servet-i Fünun
Soru 23.Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)Sanat
B)Yeşil Gece
C)Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
D)İstanbul’u Dinliyorum
E)Memleket İsterim
Soru 24.Cumhuriyet dönemi edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)Dilde sadeleşme benimsenmiştir.
B)Tiyatro eserlerinde milli konular işlenmiştir.
C)Bu dönemde dergi ve gazete çıkarılmamıştır.
D)Romanlarda Kurtuluş Savaşı yılları sık sık konu edilmiştir.
E)Toplum problemleri gözleme dayanan gerçeklikle dile getirilmiştir.


Soru25).Bu roman psikolojik çözümleme romanıdır. Eser basit bir olay üzerine kuruludur. Olayın anlatımından çok, olayların insanın üzerinde yaptığı etkiye önem verilmiştir. Roman kahramanı bacağından sakat olan on beş yaşında bir çocuktur.
Yukarıda sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Huzur B) Devlet Ana C) 9. Hariciye Koğuşu
D)Yeşil Gece E) Nalınlar

Soru 26.Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini
Yukarıdaki dörtlükte şair “sen” diye kime sesleniyor?
A) Köylüye B) Aydınlara C) Devlet adamlarına
D)Sevgiliye E) Azınlıklara

Soru 27.Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin kafiye kullanılmıştır?
A) Ağaçlar kökünden kopacak gibi
Bir türlü dinmiyor başlayan tipi
B)Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla!
Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla
C)Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurlu, karanlık bir düşünceden
D)Dağlar, omuz omuza yaslanan dağlar
Sular kararınca paslanan dağlar
E)Kervan yürür peşi sıra düşemem
Yıldız akar uçsam da yetişmem

Soru 28Ak tüylü köpektir koyun sürüsüyle
Seğirtir kaval sesinde sağa sola
Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir
Meşe dallarının altına
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik B) Dramatik C) Didaktik D) Epik E) Pastoral
Soru29. Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?
Faruk Nafiz Çamlıbel
Yusuf Ziya Ortaç
C)Halit Fahri Ozansoy
D)Ziya Osman Saba
E)Enis Behiç Koryürek
Soru 30Aşağıdakilerden hangisi “Faruk Nafiz Çamlıbel’in eserlerinden biri değildir?
A)Dinle Neyden B)Çoban Çeşmesi
C)Gönülden Gönüle D)Han Duvarları E)Kaldırımlar
Soru 31 Aşağıdakilerden eserlerden hangisinin türü farklıdır?
A) Nerdesin B) Ben Sana Mecburum C) Kurtlar Sofrası D) Kaldırımlar E) Anlatamıyorum

Soru 32.Aşağıdaki şairlerimizden hangisi diğerlerinden farklı olarak roman yazmamıştır?
A)Necip Fazıl Kısakürek B) Attila İlhan
C) Orhan Veli Kanık D) Rıfat Ilgaz E) Orhan Kemal

Not Baremi:31. ve32. sorular 5’er puan diğerleri 3’er puandır.
Nursel Baştanoğlu
Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni
avatar
Atirpan
Yönetici
Yönetici

Kadın
Mesaj Sayısı : 478
Yaş : 95
Nerden : izmir
Kayıt tarihi : 25/10/07

Kullanıcı profilini gör http://edebiyatsever.blogcu.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz